3. 10. 2022

Pozvánka ČS MTP

Vážení členové klubu, vážení rodiče,

zveme vás na členskou a rodičovskou schůzi florbalového klubu Mocní Tuleni Podbořany z.s., která se uskuteční ve středu 19. října v 18h v sále Národního domu v Podbořanech. V případě, že se nesejde nadpoloviční počet členů, aby byla členská schůze usnášeníschopná, proběhne pouze rodičovská schůze, kde bude prostor také pro vaše dotazy.

Případná náhradní členská schůze by pak proběhla v náhradním termínu ve sportovní hale v Podbořanech, kde již nebude povinnost účasti nadpolovičního počtu členů.

Program členské schůze:
1. volba člena výkonného výboru – navržen Ing. Marek Kalanin
2. schválení hospodaření klubu za roky 2020 a 2021

Program rodičovské schůze:
1. členské příspěvky
2. EOS-komunikace klubu s rodiči
3. kempy
4. přestupy
5. dotazy rodičů

Občerstvení zajištěno formou coffeebreaku.

Další novinky