Začíná


10. 12. 2023

9:00 / 15:30

Venue

Sportovní hala Podbořany, Švermova 1177, 44101 Podbořany

MLAD?Í ?ÁCI

Zabezpe?ení po?adatelské slu?by turnaje Ústeckého p?eboru star?ích ?ák?