Začíná


22. 4. 2023

7:30 / 15:00

Venue

SH SPORTaS u Koldomu Litvínov, U Koldomu 2049, 43601 Litvínov 1

P?ÍPRAVKA

Doprava VLASTNÍ.  V?kové kategorie: P?ípravka a mini ?ákyn? (ro?ník 2014-2015 a mlad?í – minimáln? 5 let v den utkání) elévky ro?ník 2013. Hrací ?as: 2 x 9 minut ?istý ?as, 2 minuty p?estávka.