Začíná


1. 4. 2023

8:00 / 14:00

Venue

Sportovní hala Podbořany, Hlubany 94, 44101 Podbořany

P?ÍPRAVKA
ELÉVOVÉ
ELÉVKY

Po?ádáme turnaj na 2 h?i?tích. Hrací ?as: 2 x 9 minut ?istý ?as, 2 minuty p?estávka. V?kové kategorie: P?ípravka a mini ?ákyn? (ro?ník 2014-2015 a mlad?í – minimáln? 5 let v denutkání) elévky ro?ník 2013.