Začíná


3. 12. 2022

7:00 / 15:30

Venue

SH Gymnázium Ústí nad Labem, Jateční 22, 40001 Ústí nad Labem

P?ÍPRAVKA

Doprava mikrobusem. 
V?kové kategorie: P?ípravka a mini ?ákyn? (ro?ník 2014-2015 a mlad?í – minimáln? 5 let v den utkání) elévky ro?ník 2013.
Hrací ?as: 2 x 9 minut ?istý ?as, 2 minuty p?estávka.