Začíná


26. 3. 2023

9:00 / 18:00

Venue

SH Louny, Rybalkova 2673, 44001 Louny

MU?I

Doprava mikrobusem. Hrací ?as: 3 x 15 minut ?istý ?as, 5 minut p?estávka. V?kové kategorie: Mu?i a ?eny (ro?ník 2003 a star?í), junio?i (ro?ník 2004 a 2005).