Začíná


7. 1. 2023

8:00 / 14:00

Venue

Sportovní hala Podbořany, Hlubany 94, 44101 Podbořany

ELÉVOVÉ
MLAD?Í ?ÁCI

2 turnaje na 2 h?i?tích. Na ka?dém h?i?ti jedno na?e dru?stvo.
V?kové kategorie: Elévové a elévky (ro?ník 2012a 2013). p?ípravka a mini ?ákyn? (ro?ník 2014-2015, mlad?í ?ákyn? ro?ník2011)
Hrací ?as: 2 x 10 minut ?istý ?as, 2 minuty p?estávka