8. 12. 2022

18:35 / 20:00

Venue

klubovna v hale

TRENÉ?I

Projednání návrhu na smlouvu s Chomutovem. Stav hrá?ských kádr?. P?edváno?ní hry rodi?e – d?ti. Zam??ení trénink? do dal?ího období.