2. 10. 2022

9:15 / 14:15

Venue

Sportovní hala Podbořany, Hlubany 94, 44101 Podbořany

STAR?Í ?ÁCI
MU?I

Ústecko-Liberecká liga star?ích ?ák? 5+1 – 1.kolo, 3.ko?. Na turnaji hrají star?í ?áci + m??ou být nominovaní vybraní mlad?í ?áci. Sraz hrá?? ve sportovní hale v 08:15. Po?adatelskou slu?bu zabezpe?í dru?stvo mu??.