Metodika

SPORTOVNÍ PŘÍPRAVA HRÁČŮ

Sportovní příprava dětí musí obsahovat vždy rozvoj všech pohybových
schopností, s přihlédnutím k jednotlivým senzitivním období.

Obecná tabulka - rozdělení

Etapa

Kategorie

Věk

Charakter přípravy

% všestranné/speciální

1.

Přípravka

0 – 9

Všestranná

80/20

2.

Elévové

9 – 11

Všestranná

60/40

3.

Mladší žáci

11 – 13

Všestranně specializovaná

50/50

4.

Starší žáci

13 – 15

Všestranně specializovaná

40/60

5.

Dorostenci

15 – 17

Speciální příprava

35/65

6.

Junioři

17 – 19

Speciální příprava

30/70

7.

Muži

19 –

Vrcholová příprava

10/90

Doporučované poměry času vyjádřené v % věnované
rozvoji jednotlivých pohybových schopností:

V rámci času věnovanému na tréninku OSP i FLORBALU

Kategorie

Rychlost

Obratnost

Síla

Vytrvalost

Hry

Přípravka

20%

30%

0%

30%

40%

Elévové

20%

20%

10%

15%

35%

Mladší žáci

20%

20%

10%

15%

35%

Starší žáci

20%

15%

15%

15%

30%

Dorostenci

20%

15%

20%

20%

25%

Junioři

20%

15%

20%

25%

20%

NÁCVIK FLORBALOVÝCH DOVEDNOSTÍ:

Specializace podle jednotlivých postů provádět nejdříve od kategorie
starší žáci (snaha o univerzálnost hráčů)

ČINNOST BRANKÁŘŮ DLE VĚKOVÉ STRUKTURY

Přípravka

Všechna cvičení provádět zábavnou a hravou formou,
pozitivně děti motivovat tak, aby všechna cvičení dělaly se
zapálením a tudíž v plné rychlosti a správně!

TEORETICKÁ PŘÍPRAVA

 • Základy pravidel
 • Základy hygieny
 • Denní režim
 • Atletická abeceda
 • Dynamický strečink (před)
 • Statický strečink (po)

VŠEOBECNÁ PŘÍPRAVA

 • Obratnostní cvičení
 • Rychlostní cvičení
 • Kompenzační cvičení

VEDENÍ MÍČKU

 • Tlačení míčku vpřed i vzad
 • Tažení míčku vpřed i vzad
 • Vedení míčku v různorodých slalomových drahách
 • Krátký a dlouhý hokejový dribling na místě
 • Krátký a dlouhý hokejový dribling v běhu
 • Krátký a dlouhý florbalový dribling na místě
 • Krátký a dlouhý florbalový dribling v běhu  

PŘIHRÁVÁNÍ A ZPRACOVÁNÍ MÍČKU

 • Základy nahrávek tahem na místě
 • Základy nahrávek tahem v pohybu
 • Stažení přihrávek pohybem florbalky za tělo
 • Ukazování si florbalkou na přijíždějící míček

HRA

 • Různé hry s florbalkou a míčkem
 • Hra formou malého florbalu 1:1, 2:2 a 3:3
 • Různé modifikace (2 míčky, jinak branky, atd.)

Každý hráč vycházející z kategorie PŘÍPRAVKA by měl zvládat všechny
dané body v rychlosti a v plném pohybu, pokud zvládá všechny dané
body dříve, je snaha ho přesunout do kategorie vyšší.

Elévové

Cvičení provádět co nejvíce formou soutěží, individuálních i týmových.
Pozitivně děti motivovat tak, aby všechna cvičení dělaly se zapálením
a tudíž v plné rychlosti a správně! Většinu cvičení provádět v pohybu,
ne staticky ve stoje!

TEORETICKÁ PŘÍPRAVA

 • Základy pravidel
 • Základy hygieny
 • Denní režim
 • Klubismus
 • Dynamický strečink (před)
 • Statický strečink (po)

VŠEOBECNÁ PŘÍPRAVA

 • Atletická abeceda
 • Obratnostní cvičení
 • Kompenzační cvičení
 • Rychlostní cvičení

VEDENÍ MÍČKU

 • Krátký a dlouhý hokejový dribling na místě
 • Krátký a dlouhý hokejový dribling v běhu
 • Krátký a dlouhý florbalový dribling na místě
 • Krátký a dlouhý florbalový dribling v běhu
 • Vedení hokejovým driblingem vpřed i vzad
 • Vedení florbalovým driblingem vpřed i vzad
 • Tlačení míčku vpřed i vzad
 • Tažení míčku vpřed i vzad
 • Vedení míčku v slalomových drahách
 • vpřed i vzad + obratnostní prvky
 • Vedení míčku jednou rukou (horní)
 • Vedení míčku na bekhendu
 • Dribling ve vzduchu

UVOLŇOVÁNÍ HRÁČE S MÍČKEM

 • Přehazování míčku přes překážku (mantinel…)
 • Otočka forhendová, bekhendová
 • Kličkování
 • Stahovačky (různé typy)
 • Prohazování soupeře
 • Základy klamání
 • Pokrytí míčku tělem
 • Situace 1:1

UVOLŇOVÁNÍ HRÁČE BEZ MÍČKU

 • Návyk neustálého pohybu a hledání volného prostoru pro přihrávku

PŘIHRÁVÁNÍ A ZPRACOVÁNÍ MÍČKU

 • Přihrávání v pohybu tahem forhend
 • Přihrávání v pohybu tahem bekhend
 • Přihrávání v pohybu zápěstím forhend
 • Přihrávání v pohybu zápěstím bekhend
 • Přihrávání v pohybu vpřed i vzad
 • Návyky důrazu před brankou
 • Zpracování nahrávky nohou, na prsa atd.

STŘELBA

 • Zvednutí míčku tahem na místě
 • Zvednutí míčku tahem v běhu
 • Nácvik střelby tahem z místa
 • Nácvik střelby tahem z běhu
 • Návyky dorážení míčků
 • Návyky připravené florbalky
 • Lobování tahem

OBSAZOVÁNÍ HRÁČE S MÍČKEM

 • Základy odebírání míčku hokejkou
 • Základy odebírání míčku tělem
 • Vhazování
 • Základy osobní obrany
 • Základy osobního napadání

SPOLUPRÁCE

 • Přihraj a běž
 • Základy pohybu po hřišti

HRA (střídání max. 80 sec.)

 • Na malém prostoru 1:1 – napadání
 • Na malém prostoru 2:2 – napadání
 • Na malém prostoru 3:3 – napadání
 • Výjimečně 5:5 na malém prostoru – napadání
 • Různé modifikace (2 míčky, jinak branky, atd.)

Každý hráč vycházející z kategorie PŘÍPRAVKA by měl zvládat všechny
dané body v rychlosti a v plném pohybu, pokud zvládá všechny dané
body dříve, je snaha ho přesunout do kategorie vyšší.

Mladší žáci

Cvičení provádět v co nejvyšším tempu, pozitivně děti motivovat tak, aby všechna cvičení dělaly se zapálením a tudíž v plné rychlosti a správně! Většinu cvičení provádět v pohybu, ne staticky ve stoje.

TEORETICKÁ PŘÍPRAVA

 • Pravidla florbalu
 • Hygiena a životospráva sportovce
 • Denní režim
 • Základy grafického značení florbalu
 • Klubismus
 • Dynamický strečink (před tréninkem)
 • Statický strečink (po tréninku)

VŠEOBECNÁ PŘÍPRAVA

 • Atletická abeceda
 • Obratnostní cvičení
 • Kompenzační cvičení
 • Odrazová cvičení
 • Rychlostní cvičení

VEDENÍ MÍČKU

 • Zdokonalování věcí viz. elévové
 • Zrychlování prováděných věcí
 • Vedení míčku v koordinačně těžších situacích (malý prostor, změna směru)                      
 • Nácvik vedení míčku bez zrakové kontroly

UVOLŇOVÁNÍ HRÁČE S MÍČKEM

 • Zdokonalování věcí viz. elévové
 • Zrychlování
 • Nácvik zpětné kličky pod tlakem prováděných věcí
 • Nácvik uvolňování rychlou narážečkou
 • Uvolňování prudkou změnou směru

UVOLŇOVÁNÍ HRÁČE BEZ MÍČKU

 • Návyk neustálého pohybu a hledání volného prostoru pro přihrávku
 • Uvolňování změnou směru a rychlosti
 • Nácvik základních pohybů pro založení útoků v obranném pásmu

STŘELBA

 • Zdokonalování střelby viz. elévové
 • Nácvik střelby po otočce (mezidribling)
 • Nácvik rychlé střelby tahem/příklepem po kličce            
 • Nácvik rychlé střelby tahem/příklepem po nahrávce
 • Nácvik „Švédské“ střelby zápěstím
 • Nácvik střelby/zakončení z těsné blízkosti
 • Nácvik střelby bekhendem tahem
 • Nácvik střelby bekhendem rychlým švihem
 • Automatizace tečování a dorážení

PŘIHRÁVÁNÍ A ZPRACOVÁNÍ MÍČKU

 • Zdokonalování přihrávání a zpracování míčku po ruce i přes ruku
 • Nácvik delších nahrávek
 • Přihrávky přes překážky
 • Skákavé přihrávky
 • Přihrávání přes florbalku protihráče
 • Zpracování nahrávky nohou a na prsa v běhu
 • Zdokonalování lobování tahem
 • Lobování rychlým švihem
 • Přihrávky s využitím mantinelu (i rohů)
 • Zpracování nepřesných nahrávek

OBSAZOVÁNÍ HRÁČE S MÍČKEM

 • Zdokonalování věcí viz. elévové            
 • Napadání soupeře
 • Obsazování soupeře s míčkem, postavení a těsnost obsazování
 • Odebírání v osobních soubojích (střed, roh, mantinel a další)

OBSAZOVÁNÍ HRÁČE BEZ MÍČKU

 • Obsazování dle vlastního postavení směrem k vlastní brance a soupeři

BLOKOVÁNÍ STŘEL

 • Osobní zodpovědnost za zachycení míčku
 • Blokování florbalkou
 • Blokování tělem

SPOLUPRÁCE

 • Nácvik řešení situace 2:0
 • Nácvik řešení situace 2:1
 • Zdokonalení přihraj a běž
 • Nácvik křížení
 • Nácvik přenechání míčku            
 • Nácvik základního pohybu při založení útoku z obranného pásma
 • Zlepšování osobní obrany
 • Seznámení se základním rozestavením 2:1:2
 • Zlepšování osobního napadání

HRA (střídání max. 90 sec.)

 • Na malém prostoru 1:1 – napadání
 • Na malém prostoru 2:2 – napadání
 • Na malém prostoru 3:3 – napadání
 • Na 5:5 na malém prostoru – napadání
 • Různé modifikace (2 míčky, jinak branky, atd.)

Každý hráč vycházející z kategorie MLADŠÍ ŽÁCI by měl zvládat všechny dané body
v plné rychlosti a v plném pohybu, pokud zvládá všechny dané body dříve,
je snaha ho přesunout do kategorie vyšší.

Starší žáci

Cvičení provádět v co nejvyšším tempu, pozitivně děti motivovat tak, aby všechna cvičení dělaly se zapálením a tudíž v plné rychlosti a správně! Většinu cvičení provádět v pohybu, ne staticky ve stoje.

TEORETICKÁ PŘÍPRAVA

 • Pravidla florbalu
 • Hygiena a životospráva sportovce
 • Denní režim
 • Základy grafického značení florbalu
 • Hodnocení utkání v jednoduché formě
 • Klubismus
 • Dynamický strečink
 • Statický strečink
 • Vytrvalost

VŠEOBECNÁ PŘÍPRAVA

 • Atletická abeceda
 • Obratnostní cvičení
 • Kompenzační cvičení
 • Odrazová cvičení
 • Rychlostní cvičení
 • Silová cvičení

UVOLŇOVÁNÍ HRÁČE S MÍČKEM

 • Zdokonalování věcí viz. mladší žáci
 • Uvolňování při různých omezeních (časově, prostorově, atd.)
 • Uvolňování několikanásobnou změnou pohybu
 • Zrychlování prováděných věcí

UVOLŇOVÁNÍ HRÁČE BEZ MÍČKU

 • Uvolňování změnou rychlosti
 • Uvolňování prudkou změnou pohybu
 • Timing (správné načasování pohybu)

VEDENÍ MÍČKU

 • Zdokonalování vedení míčku bez zrakové kontroly
 • Zdokonalování vedení míčku v koordinačně těžších situacích (malý prostor, změna  směru, pod tlakem)

STŘELBA

 • Zdokonalování střelby viz. mladší žáci
 • Základy střelby krátkým golfovým úderem 
 • Střelba přes ruku            
 • Cvičení na koncovku pod tlakem
 • Cvičení na koncovku na malém brankovišti
 • Střelba do přesných částí branky
 • Automatizace tečování a dorážení
 • Obratnostní zakončení před brankou
 • Timing naběhnutí do střeleckého prostoru
 • Střelba přes soupeře v oblasti branky

PŘIHRÁVÁNÍ A ZPRACOVÁNÍ MÍČKU

 • Zdokonalování věcí viz. mladší žáci
 • Přihrávání v situaci pod tlakem
 • Nácvik okamžité přihrávky po vyhraném osobním souboji
 • Přihrávání v osobním souboji
 • Zdokonalování přihrávek vzduchem

OBSAZOVÁNÍ HRÁČE S MÍČKEM

 • Zdokonalování věcí viz. mladší žáci

OBSAZOVÁNÍ HRÁČE BEZ MÍČKU

 • Volné obsazování
 • Těsné obsazování

BLOKOVÁNÍ STŘEL

 • Zdokonalování věcí viz. mladší žáci

SPOLUPRÁCE

 • Zdokonalování věcí viz. mladší žáci
 • Nácvik základů přebírání
 • Nácvik základní odstupování
 • Zdokonalování založení útoku
 • Obranný systém 2:1:2 v pásmu
 • Obranný systém 2:1:2 napadání
 • Komunikace na celém hřišť
 • Postavení hráče mezi hráčem s míčkem a vlastní brankou
 • Řešení situace 1:2
 • Řešení situace 2:2
 • Řešení situace 2:3
 • Přebírání
 • Zajišťování

ÚTOČNÉ A OBRANNÉ SYSTÉMY

 • Zdokonalování přihraj a běž
 • Nácvik založení postupného útoku
 • Nácvik založení rychlého útoku
 • Rozvinutí postupného útoku
 • Rozvinutí rychlého útoku 
 • Zakončení rychlého útoku
 • Zakončení postupného útoku

KOMBINACE ÚTOČNÉ

 • Zpětná přihrávka, shození
 • Řešení situací 2:1 a 2:2
 • Řešení situací 3:2 a 3:3
 • Využití přenesení hry ze slabého do silného prostoru          
 • Řešení protiútoku
 • Nácvik pohybu při napadání v útočném pásmu
 • Nácvik základního rozestavení 2:1:2 na všech částech hřiště
 • Čtení hry a zachycení přihrávky
 • Střídání agresivní a pasivní hry (vysvětlení)
 • Základy bekčekingu

KOMBINACE OBRANNÉ

 • Nácvik zdvojování
 • Nácvik přebírání
 • Nácvik odstupování

HRA (střídání max. 90 sec.)

 • Na malém prostoru 3:3 – napadání
 • V osobní obraně
 • Hra 5:5 rozestavení 2:1:2 napadání
 • Hra 5:5 rozestavení 2:1:2 pasivní
 • Různé modifikace (2 míčky, jinak postavené branky, atd.)

Každý hráč vycházející z kategorie STARŠÍ ŽÁCI by měl zvládat
všechny dané body v plné rychlosti a v plném pohybu,
pokud zvládá všechny dané body dříve,
je snaha ho přesunout do kategorie vyšší.

Dorostenci

Cvičení provádět v co nejvyšším tempu, pozitivně hráče motivovat tak, aby všechna cvičení dělaly se zapálením a tudíž v plné rychlosti a správně! Zaměřit se na vnitřní motivaci každého hráče individuálně. Zaměřit se na cíle jednotlivých hráčů do budoucna (juniorský tým, mužská extraliga)

TEORETICKÁ PŘÍPRAVA

 • Pravidla florbalu
 • Hygiena a životospráva sportovce
 • Denní režim
 • Zvládnuté grafické značení florbalu
 • Hodnocení utkání v jednoduché formě
 • Základy první pomoci
 • Hodnocení utkání ve větší formě
 • Videorozbory
 • Historie a současnost florbalu
 • Klubismus

VŠEOBECNÁ PŘÍPRAVA

 • Atletická abeceda
 • Obratnostní cvičení
 • Kompenzační cvičení
 • Odrazová cvičení
 • Rychlostní cvičení
 • Silová cvičení
 • Dynamický strečink (před)
 • Statický strečink (po)
 • Vytrvalost

UVOLŇOVÁNÍ HRÁČE S MÍČKEM

 • Zdokonalování věcí viz. starší žáci

UVOLŇOVÁNÍ HRÁČE BEZ MÍČKU

 • Zdokonalování střelby viz. starší žáci

VEDENÍ MÍČKU

 • Zdokonalování vedení míčku viz. starší žáci
 • Vedení míčku v situacích 1:2 

STŘELBA

 • Zdokonalování věcí viz. starší žáci

PŘIHRÁVÁNÍ A ZPRACOVÁNÍ MÍČKU

 • Zdokonalování věcí viz. starší žáci

OBSAZOVÁNÍ HRÁČE S MÍČKEM

 • Zdokonalování věcí viz. starší žáci

BLOKOVÁNÍ STŘEL

 • Zdokonalování věcí viz. starší žáci

SPOLUPRÁCE

 • Zdokonalování věcí viz. starší žáci
 • Obranný systém 2:1:2 v pásmu
 • Obranný systém 2:1:2 napadání

OBSAZOVÁNÍ HRÁČE BEZ MÍČKU

 • Zdokonalování věcí viz. starší žáci

ÚTOČNÉ A OBRANNÉ SYSTÉMY

 • Nácvik obranného systému BOX – play (přepínání z osobní do zónové obrany)
 • Nácvik založení postupného útoku proti 2:1:2
 • Nácvik založení postupného útoku proti 2:2:1
 • Nácvik základního pohybu při rotacích
 • Zdokonalování bekčekingu

KOMBINACE ÚTOČNÉ

 • Nácvik útočných kombinací na polovině soupeře 
 • Řešení rovnovážných situací 5:5
 • Řešení rovnovážných situací 4:4
 • Řešení rovnovážných situací 3:3

KOMBINACE OBRANNÉ

 • Zdokonalování viz. starší žáci
 • Nácvik obranných kombinací s přebíráním
 • Nácvik obranných kombinací s osobní obranou
 • Nácvik obranných kombinací při rotacích
 • Hra v osobní obraně

OSLABENÍ

 • základní rozestavení oslabení 2:2
 • základní rozestavení oslabení 1:2:1
 • základní rozestavení oslabení 1:1:2
 • pohyb hráčů ve všech systémech

PŘESILOVÁ HRA

 • Základní rozestavení hráčů 1:3:1
 • Základní rozestavení hráčů 2:1:2

HRA (střídání max. 90 sec.)

 • Hra na malém prostoru 3:3 – napadání
 • Hra 5:5 rozestavení 2:1:2 napadání
 • Hra 5:5 rozestavení 2:1:2 pasivní
 • Hra 5:5 zkoušení ostatních obranných i útočných systémů (2:2:1, W, 1:2:1, osobka)
 • Různé modifikace (2 míčky, jinak branky, atd.)

Každý hráč vycházející z kategorie DOROSTENCI by měl zvládat
všechny dané body v plné rychlosti a v plném pohybu,
pokud zvládá všechny dané body dříve,
je snaha ho přesunout do kategorie vyšší.

ČINNOST BRANKÁŘŮ DLE VĚKOVÉ STRUKTURY

Elévové

 • Nízká míra specializace – v brance se protáčí všichni hráči, hledá se přirozené nadání
 • Koordinační cvičení s míčkem
 • Agility a opičí dráhy
 • Hry a individuální cvičení s míčkem
 • Hry a skupinové cvičení s míčkem
 • Reakce na různé stimuly
 • Zásady základního postoje (nesedět na patách, neopírat se o ruce, neležet na boku)
 • Zásady správného postavení v brankovišti
 • Pro přesun přecházet co nejčastěji do stoje
 • Bojovat o míč v předbrankovém prostoru

Mladší žáci

 • Postupná specializace – zúžení okruhu potenciálních brankářů na 3-4, důraz na vrozené předpoklady a všeobecný sportovní talent (brankář kvalitně chytat chce a dokáže)
 • Rychlá rotace brankářů v brance (cca po max. 2 minutách) pro zamezení vzniku špatných návyků (správné provedení nelze trénovat v únavě)
 • Rozvinutá koordinační cvičení s míčkem či s malým medicinbalem
 • Agility a opičí dráhy s vloženými prvky a reakcemi na různé stimuly
 • Hry a individuální cvičení s míčkem
 • Hry a skupinové cvičení s míčkem
 • Správné provedení základního postoje (osa těla kolmo k zemi, rozložení váhy na kolenou 50:50, pozice rukou s pravým úhlem v lokti)
 • Základy pohybu v brankovišti (bruslení, minikrůčky)
 • Pravidelné stoupání si při prodlevě mezi střelami delší než cca 5 vteřin v rámci cvičení
 • Rozvoj orientace v prostoru brankoviště a čtení hry
 • Základy správného výhozu (ve stoje, z hrany velkého brankoviště – nutné 2-3 rychlé kroky, horní výhoz x spodní výhoz)
 • Agresivita v boji o míč v předbrankovém prostoru
 • Posilování vlastní vahou, výdrže

Starší žáci

 • Finální specializace – okruh brankářů tvoří cca 2-3 hráči s nejlepšími předpoklady (brankář kvalitně chytat chce a dokáže)
 • Rychlá rotace brankářů v brance (cca po max. 2 minutách) pro zamezení vzniku špatných návyků (správné provedení nelze trénovat v únavě)
 • Komplexní koordinační cvičení s míčkem či s malým medicinbalem
 • Agility a opičí dráhy s výraznou změnou rytmu a druhem zátěže (agility – rychlost – rovnováha – reakce na stimul apod.)
 • Komplexní individuální cvičení s míčkem
 • Soutěže a komplexní skupinové cvičení s míčkem
 • Správné provedení základního postoje (osa, váha, ruce) v pohybu
 • Správná technika pohybu v brankovišti (bruslení, minikrůčky)
 • Správné pohybové mechanizmy – tzv. „práce po oblouku“
 • Pravidelné stoupání si při prodlevě mezi střelami delší než cca 5 vteřin v rámci cvičení
 • Stoupání si po zisku míče, navázání pohybu ve stoje na pohyb míče v založení
 • Orientace v prostoru brankoviště a čtení hry
 • Využívání výhozů pro založení útoku (cca 80% výhozů je po zemi na hráče na vlastní polovině)
 • Agresivita v boji o míč v předbrankovém prostoru (správná reakce na dorážky, okamžitý návrat do základního postoje po zákroku)
 • Využívání balančních pomůcek (posilování tonických svalů, obratnost, hry s míčkem)
 • Plyometrické posilování pro rozvoj dynamiky (švédské bedny, medicinbaly, švihadla)
 • Postupné zapojení videorozborů pro objektivní zpětnou vazbu a podporu rozvoje

Dorostenci

 • Rychlá rotace brankářů v brance (cca po max. 2 minutách) pro zamezení vzniku špatných návyků (správné provedení nelze trénovat v únavě)
 • Komplexní koordinační cvičení s míčkem či s medicinbalem
 • Agility a opičí dráhy s výraznou změnou rytmu a druhem zátěže (agility – rychlost – rovnováha – reakce na stimul apod.)
 • Komplexní individuální cvičení s míčkem
 • Soutěže a komplexní skupinové cvičení s míčkem
 • Správné provedení základního postoje (osa, váha, ruce) pod simulovaným zápasovým       tlakem
 • Zautomatizovaná technika pohybu v brankovišti (bruslení, minikrůčky) – rozvoj síly, rychlosti a vytrvalosti pro agresivní a chladnokrevné řešení herních situací
 • Správné pohybové mechanismy – tzv. „práce po oblouku“, zmenšování střeleckého úhlu, přesun podle pozice míče, základní nastavení odpovědnosti za řešení vybraných herních situací (2 na 1, 3 na 2, hra za brankou)
 • Pravidelné stoupání si při prodlevě mezi střelami delší než cca 5 vteřin v rámci cvičení
 • Stoupání si po zisku míče, navázání pohybu ve stoje na pohyb míče v založení, pohyb na hraně velkého brankoviště při hře na soupeřově polovině
 • Ovládnutí prostoru velkého brankoviště
 • Využívání výhozů pro manipulaci se soupeřovým obranným blokem (cca 80% výhozů je po zemi na hráče na vlastní polovině)
 • Agresivita v boji o míč v předbrankovém prostoru (správná reakce na dorážky, okamžitý návrat do základního postoje po zákroku)
 • Využívání balančních pomůcek (posilování tonických svalů, obratnost, hry s míčkem)
 • Plyometrické posilování pro rozvoj dynamiky (švédské bedny, medicinbaly, švihadla)
 • Základy taktické a psychologické přípravy (simulovaný zápasový tlak, drobné úkoly taktického charakteru v rámci tréninku, koncentrace)
 • Základní znalost herních systému a mechanizmů pro rozvoj čtení hry a návyk zápasové komunikace směrem k hráčům
 • Pravidelné zapojení videorozborů pro objektivní zpětnou vazbu a podporu rozvoje