21. 11. 2021

KORONAVIROVÁ PRAVIDLA
PO 22. 11. 2021

Děti do 12 let

Beze změny, i nadále mohou na halu bez prokázání bezinfekčnosti (jako hráči i jako diváci).

Mládež od 12 do 17 let

Na halu může, pokud se prokáže očkovacím certifikátem či certifikátem s laboratorním potvrzením o prodělání onemocnění covid-19 v posledních 180 dnech. Pro tuto věkovou kategorii platí i negativní PCR test, jeho platnost je sedm dní.

Dospělí (18 let a starší)

Prokázat se mohou pouze očkovacím certifikátem či certifikátem s laboratorním potvrzením o prodělání onemocnění covid-19 v posledních 180 dnech.

Neplatí PCR test (výjimka osoby s neukončeným očkováním či osoby, které se ze zdravotních důvodů očkovat nemohou). Platnost PCR testů pro účastníky utkání, na něž se vztahují výše zmíněné výjimky, je sedm dní.

Diváci

Prokázat se mohou pouze očkovacím certifikátem či certifikátem s laboratorním potvrzením o prodělání onemocnění covid-19 v posledních 180 dnech. Platí i pro rodiče dětí na turnajích mládeže. 

Neplatí PCR test (výjimka osoby před dovršením 18 let věku, lidé s neukončeným očkováním či osoby, které se ze zdravotních důvodů očkovat nemohou). Platnost PCR testů pro diváky, na něž se vztahují výše zmíněné výjimky, je 72 hodin.

Hraniční věk

Je mi 12 let, pak se musím při příchodu na halu prokázat buď očkovacím certifikátem či certifikátem s laboratorním potvrzením o prodělání onemocnění covid-19 v posledních 180 dnech, anebo negativním PCR testem, který není starší sedmi dnů (v případě, že jsem účastníkem utkání) nebo 72 hodin (pokud jsem divák).

Je mi 18 let, pak se musím při příchodu na halu prokázat buď očkovacím certifikátem či certifikátem s laboratorním potvrzením o prodělání onemocnění covid-19 v posledních 180 dnech. PCR test mohu využít pouze v případě, že jsem osoba s neukončeným očkováním či, která se ze zdravotních důvodů očkovat nemůže.

Tyto podmínky se týkají osob vstupujících do haly při utkání nebo turnaji. 

Organizace tréninků v neměnném (homogenním) kolektivu zůstává nadále beze změn. Oddíl není povinen kontrolovat při tréninku bezinfekčnost, ale je povinen vést evidenci účastníků tréninku. 

Více informací naleznete na stránce ceskyflorbal.cz/koronavirus.

Další novinky