1. 11. 2021

15:30 / 16:30

Venue

Tělocvična ZŠ T. G. Masaryka, Husova 445, 44101 Podbořany

P?ÍPRAVKA
ELÉVOVÉ
ELÉVKY
SPORTOVKY

Zam??ení na zdravý t?lesný vývoj na?ich nejmlad?ích kategorií ?