18. 9. 2021

7:00 / 18:00

Venue

Rodinná 39, Plzeň

STAR?Í ?ÁKYN?

Odjezd v 7:00 od restaurace R??e.
Pro d?ti bude p?ipraveno ob?erstvení v podob? ovoce a su?enek, pitný re?im samoz?ejmostí.