17. 5. 2021

15:30 / 16:30

Venue

hřiště ZŠ TGM

P?ÍPRAVKA

koordinace, hra